کیت دوم تیم ملی ایران جام جهانی ۱۹۹۸

کیت دوم تیم ملی ایران جام جهانی ۱۹۹۸