قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۸,۰۰۰ تومان است. %۲۱