قیمت اصلی ۲۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۰,۰۰۰ تومان است. %۳۴

بروزرسانی :