کیت اول تیم ملی ایران جام جهانی ۱۹۹۸

کیت اول تیم ملی ایران جام جهانی ۱۹۹۸